Špecializujeme sa na výskumy a komunikačné stratégie, ktoré pomáhajú stavať mosty k ľuďom, znižovať emisie a chrániť prírodu.

Bez porozumenia ľuďom to nejde.

Bez ich súhlasu, pochopenia, spolupráce, angažovanosti. Bez ľudí nemôže byť úspešná žiadna kampaň, transformačná politika, dekarbonizácia regiónu alebo správa chráneného územia.

Preto sme založili Institut 2050. Chceme v Českej republike a na Slovensku pomáhať všetkým, ktorí to potrebujú – aby lepšie poznali cieľové skupiny, ktoré chcú osloviť, a zvládli u nich uspieť.

Preto sme tu. Nielen pre verejné inštitúcie, grassrooty a zodpovedné firmy, ale pre všetkých, ktorí hľadajú cestu ku „svojej“ verejnosti.

A my s tým radi pomôžeme.

Expertíza

Sme špecialisti s viac ako 20 rokmi praxe. Čerpáme z psychológie, sociológie, komunikácie a environmentálneho backgroundu.

Komunikácia

Stratégie dizajnované podľa dát a na mieru. Potrebujeme osloviť ďalšie časti spoločnosti.

Výskumy

Reprezentatívne prieskumy, hĺbkové rozhovory, focus skupiny, experimenty.

Osveta

Vzdelávame, vystupujeme v médiách a svoje poznatky sprístupňujeme online ostatným.

Bez ľudí to nejde. Bez ich súhlasu, pochopenia, spolupráce, angažovanosti. Bez ľudí nemôže byť úspešná žiadna kampaň, transformačná politika, dekarbonizácia regiónu alebo správa chráneného územia.

Preto sme založili Inštitút 2050. Chceme v Českej republike a na Slovensku pomáhať všetkým, ktorí to potrebujú – aby lepšie spoznali cieľové skupiny, ktoré chcú osloviť, a vedeli u nich uspieť.

Dôležité je poznať nielen metódy, ale aj tému. Preto ponúkame výskumy a komunikačné stratégie, ktoré vyrastajú z expertízy a skúseností v témach ochrany životného prostredia a transformácie, aby ste nemuseli inej agentúre vysvetľovať, pred akými úlohami stojí energetika alebo prečo miznú vtáci z poľnohospodárskej krajiny.

Preto sme tu. Nielen pre verejné inštitúcie, grassrooty a zodpovedné firmy, ale pre všetkých, ktorí hľadajú cestu k „svojej“ verejnosti.

Pretože bez nej to nepôjde.

A my s tým radi pomôžeme.

Ukážka našej expertízy