Kategória: SK

  • Výskum Slovenská klíma 2022

    Výskum Slovenská klíma 2022

    Unikátny reprezentatívny výskum, ktorý detailne popisuje pohľad slovenskej verejnosti na ochranu klímy.