Reprezentativní výzkum: Energetické profily českých domácností

Autoři: Jan Krajhanzl, Tomáš Chabada, Tomáš Protivínský

Už řadu měsíců se v Česku intenzivně diskutuje o tom, kolik českých domácností je ohroženo energetickou chudobou a jak zacílit efektivní podporu. Přinášíme proto datovou studii, která ukazuje energetické profily šesti segmentů českých domácností v kontextu jejich dalších socioekonomických charakteristik, ale také politických preferencí.

Datová analýza vychází z dotazníkového šetření uskutečněného na celorepublikovém reprezentativním vzorku 2 086 dotazovaných v květnu 2022. Identifikovala šest segmentů: chudší obyvatele venkova (18 %), zajištěnější obyvatele venkova a maloměst (10 %), smíšenou střední třídu (22 %), chudší obyvatele měst (33 %), zajištěnější obyvatele měst (9 %), bohatší obyvatele předměstí (7 %).

Design energetických profilů a clusterovou/segmentační analýzu jsme připravili v Institutu 2050, data jsme sbírali v rámci projektu Česká (ne)transformace 2022, na kterém náš Institut 2050 spolupracoval se STEM.

Energetické profily českých domácností jsme představili na konferenci Energetická chudoba a její řešení, která se konala v Poslanecké sněmovně 14. února 2023.

V reportu k této datové analýze se dozvíte:

  • jaké jsou energetické profily uvedených šesti segmentů?
  • kdo nejvíce topí uhlím?
  • jaké jsou socioekonomické rozdíly mezi používáním auta na venkově a ve městě?
  • jak energetická a socioekonomická situace domácností souvisí se vztahem k demokracii, a volebními preferencemi?
  • pro datové fajnšmekry: jak jsme postupovali při clusterové analýze?

Celý report si můžete stáhnout a prostudovat zde.

Na závěr můžeme prozradit, že aktuálně připravujeme energetické profily slovenských domácností.