Výskum České klima 2021

Autori: Jan Krajhanzl, Tomáš Chabada, Renata Svobodová, Ondřej Kácha, Jáchym Vintr, Adéla Becková

V rozsiahlom reprezentatívnom výskume realizovanom tímom Katedry environmentálnych štúdií Masarykovej univerzity a Green Dock detailne vykresľujeme vzťah českej verejnosti k ochrane klímy.

Zaujíma nás pritom širší kontext týchto názorov, napríklad vrátane otázok na identitu (za koho sa Česi a Češky považujú), mediálnych záujmov (aké témy sledujú) alebo politických názorov (o čom sú presvedčení a koho volia).

Klimatické otázky potom prepájame s týmito ďalšími charakteristikami v typológii cieľových skupín v ochrane klímy, ktorá ukazuje, ako sa rôzne cieľové skupiny českej verejnosti vo svojich názoroch líšia a aký je sociodemografický, mediálny či politický profil týchto skupín.

Zdieľame s vami kompletnú výskumnú správu vrátane príloh.