Česká (ne)transformace 2022

Autoři: STEM, Institut 2050

Na výskum České klima 2021 nadväzujeme projektom Česká (ne)transformace 2022. Cieľom rozsiahleho reprezentatívneho šetrenia realizovaného v spolupráci so sociologickým ústavom STEM na vzorke 2 086 opýtaných bolo podrobne popísať, ako česká verejnosť vníma Európsku zelenú dohodu, a vo všeobecnosti transformáciu na nízkouhlíkovú ekonomiku.

V kompletnom výskumnom reporte s vami zdieľame,

  • ako česká verejnosť vníma zmenu klímy a naliehavosť potrebných krokov,
  • aké názory majú Česi a Češky na transformáciu ekonomiky, vrátane Európskej zelene dohody,
  • aké segmenty/cieľové skupiny môžeme v tejto oblasti identifikovať, a čo je pre nich charakteristické,
  • aké transformačné politiky a opatrenia česká verejnosť podporuje, aké zdroje výroby energie preferuje a ako hodnotí možné scenáre transformácie,
  • aké sú znalosti opýtaných o zmene klímy a transformačnej problematike,
  • a zároveň množstvo ďalších charakteristík Čechov a Češiek, napr. koho by radi videli viac či menej v českom verejnom priestore, za koho sa hľadiská identít sami považujú či aké mediálne témy ich najviac zaujímajú.

V spoločnom tímovom projekte so STEM sme sa ako Institut 2050 zastúpený Janom Krajhanzlom, Tomášom Chabadom a Renatou Svobodovou venovali predovšetkým dizajnu dotazníka a segmentácie, konzultácii policy časti dotazníka s externými expertmi a expertkami, spolupráci na analýze dát a ich interpretácii, medializácii výsledkov; ústav STEM celý projekt viedol, zaistil financovanie projektu a zber dát, analytické práce, prípravu reportu, spoluprácu na interpretácii výsledkov a ich zverejnenie.

Nahliadnuť môžete tiež do tlačovej správy.